Kuvia pennuista
Pictures of the first Metsävirna litter
Metsävirnan Kentuckian Lily Wave with wing
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
Metsävirnan Kentuckian Wave Metsävirnan Kentuckian Mist
  photo kaitainen.net     photo kaitainen.net
Fox with ball
                       
Mist with wing Wave with wing
              
Metsävirnan Kentuckian Wave Luca with bird 1.7.2008
  photo kaitainen.net           
Luca age of 7 weeks
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
puppies with a rabbit Aatu with bird
Paju Fox
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
dark red boy age of 5 weeks yellow girl age of 5 weeks
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
Blue girl age of 5 weeks orange boy age of 5 weeks
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
red girl age of 5 weeks blond girl age of 5 weeks
  photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
light blue girl age of 5 weeks brown girl age of 5 weeks
           photo kaitainen.net   photo kaitainen.net
gray girl age of 5 weeks
       
gray girl with Tesma
  
red girl age of 3 weeks gray girl age of 3 weeks
       
blond girl age of 3 weeks light blue girl age of 3 weeks
        
blue girl age of 3 weeks
      
      
puppies 19.5.2008 puppies 19.5.2008
        
puppies 10.5.2008 puppies 10.5.2008
   photo kaitainen.net    photo kaitainen.net
puppies 10.5.2008 puppies 10.5.2008